Stichting Wesselings- van Breemen Een onderdeel van de Gemeente Deventer

De stichting verleent in de gemeente Deventer hulp en bijstand op cultureel, medisch en sociaal terrein in die gevallen waarin de overheidsbijstand naar het oordeel van het bestuur te kort schiet.


Wervingsfolder Legaten

Een van de speerpunten van de uitingen van de Stichting is de wervingsfolder Legaten die door Studio Huis is ontwikkeld.

Stichting Wesselings- van Breemen Ontwerp Wervingsfolder LegatenDelen